چک تضمینی چیست و تفاوت آن با چک رمزدار چیست؟
چک تضمینی چیست و تفاوت آن با چک رمزدار چیست؟

چک تضمینی چیست و تفاوت آن با چک رمزدار چیست؟، شاید اگر نگاهی به ده سال یا 20 سال گذشته بیاندازید تازه متوجه شوید که نحوه پرداخت و استفاده از انواع مختلف پول و اسناد مالی با گذر زمان چه تغییرات گسترده ای را تجربه کرده است. تا چند سال پیش نه خبری از خرید آنلاین بود، نه دستگاه ATM در شهر پر بود و اگر به سال‌هایی قبل از آن برگردیم حتی چک هم وجود نداشت.

چک تضمینی چیست؟

در ساده‌ترین تعریف می توانیم بگوییم چک تضمینی چکی است که توسط خود بانک شما یا یکی از شعب آن به تقاضای شما صادر می شود و پرداخت وجه آن چک توسط بانک مورد نظر تضمین می شود. برای صدور چنین چکی نیازی به دسته چک ندارید بلکه می توانید با مراجعه به بانک برای صدور چک تضمینی یا تضمین شده درخواست دهید. برای وصول این چک نیز می توان به راحتی از طریق هریک از شعب بانک مورد نظر اقدام کرد.

معمولا چک تضمین شده رمزدار در وجه حامل صادر می شود و قطعا اعتبار آن توسط بانک صادرکننده تامین خواهد شد. در واقع آنچه که باعث اعتبار چک تضمینی می شود این است که در زمان صدور این چک مبلغ آن از حساب درخواست کننده کم می شود، بنابراین چک حکم پول نقد را دارد و حامل این چک می تواند به راحتی آن را به شعب بانک صادر کننده تحویل داده و پول دریافت کند.

برای صدور چک تضمینی باید چکار کنیم؟

برای صدور چک بانکی بعد تهیه مدارک لازم باید مراحل لازم را انجام دهید. مدارک مورد نیاز برای صدور چک تضمینی شامل موارد زیر است:

  • فرم پرشده نمونه 396 به عنوان درخواست صدور چک رمزدار شهری (چک تضمین شده رمزدار)
  • رسید دریافت یا برداشت وجه برابر با مبلغ چک تضمین شده

همچنین برای صدور چک تضمینی بعد از تهیه این مدارک باید مراحل زیر را طی کنید:

  1. امضا بر روی سند 396 و تحویل آن
  2. پرفراژ سند حسابداری و تایید دریافت وجه
  3. صدور چک تضمین شده رمزدار شهری و امضا روی ته سوش چک صادرشده
  4. تحویل چک به مشتری

تفاوت چک تضمین شده با چک رمزدار چیست؟

«چک تضمین شده رمزدار شهری» و «چک رمزدار بین بانکی». بخاطر وجود کلمه رمزدار در هر دو عبارت گاهی شاهد این هستیم که این دو باهم اشتباه گرفته می شوند، در حالی که این دو تفاوت هایی با هم دارند.

برای شناخت تفاوت چک تضمین شده با چک رمزدار بد نیست با چک رمزدار بیشتر آشنا شویم.

چک رمزدار بین بانکی چیست؟

این چک برای انتقال پول بین دو بانک مورد استفاده قرار می گیرد. مانند چک تضمین شده، پرداخت چک رمزدار بین بانکی نیز از سمت بانک تضمین می شود و این چک نیز حکم پول نقد را دارد. برای صدور این چک نیز نیاز به دست چک ندارید و باید برای صدور آن از بانک خود درخواست کنید.

یکی از تفاوت های چک بین بانکی با چک تضمین شده این است که چک تضمین شده می تواند در وجه حامل صادر شود اما این امکان در چک بین بانکی وجود ندارد و چک بین بانکی حتما باید در وجه شخص گیرنده صادر شود.

همچنین در این چک باید شماره حساب و کد شعبه بانکی که شخص گیرنده چک در آن بانک حساب دارد در چک مشخص شود. برای نقد کردن چک بین بانکی نیز باید به شعبه بانک درج شده در چک مراجعه شود. در این صورت پول در همان روز به حساب مقصد واریز می گردد.