برای ورود به شغل حسابداری از کجا باید شروع کرد ؟

برای ورود به شغل حسابداری از کجا باید شروع کرد ؟ ، اگر که خیلی با شغل و نحوه کار حسابداری آشنا نیستید یا به دلایلی از درآمد زیادی که در حسابداری وجود دارد بهره نمی برید . 

بیشتر بخوانید برای ورود به شغل حسابداری از کجا باید شروع کرد ؟

ارزش زمانی پول

ارزش زمانی پول ، مفهومی است که پول در حال حاضر به دلیل ظرفیت درآمد بالقوه آن، ارزش بیشتری از همان مبلغ در آینده دارد. این اصل مالی شامل موارد زیر می شود: پولی که می تواند سود را به دست بیاورد،

در ادامه خواهید خواند ارزش زمانی پول

ضرورت حسابداری تلفیقی چیست

ضرورت حسابداری تلفیقی چیست ، شرکت های بزرگ با هدف گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی خود و در راستای پاسخگویی به نیاز های مختلف فنی، مالی و علمی، می کوشند با خرید سهام شرکت های کوچک تر توانایی شان را بسط و توسعه دهند.

در ادامه خواهید خواند ضرورت حسابداری تلفیقی چیست

گزارشگری مالی میان دوره ای

گزارشگری مالی میان دوره ای ، این گزارشات به دوره های کوتاهتر از دوره های سالانه اشاره دارد. گزارشات مالی میان دوره ای، اطلاعات سودمندی را در رابطه با کسب سود و اوضاع مالی و میزان نقدینگی سازمان برای افراد سرمایه گذار و اعتبار دهندگان فراهم می آورد.

در ادامه خواهید خواند گزارشگری مالی میان دوره ای

رویه های حسابداری

رویه های حسابداری ، صورت های مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند تهیه شود.

در ادامه خواهید خواند رویه های حسابداری