حسابداری فروش چیست ؟
حسابداری فروش چیست ؟

مهم ترین نقش حسابداری برای سازمان ها و کسب و کارها تأمین ارائه اطلاعات مالی می باشد و این اطلاعات نیز برای ذینفعان و سرمایه گذاران مهم می باشد در حسابداری اطلاعات به دست امده از جریان های مالی , درآمدها , سود و زیان و مالیات شرکت و سازمان را طبقه بندی نموده و در اختیار مدیران شرکت و یا دیگر ذینفعان قرار می دهند

درستی و صحات اطلاعات به دست آمده از اهمیت بالایی برخودردار بود زیرا تصمیمات بعدی سازمان بر اساس این اطلاعات گرفته می شود ؛ اما حسابداری شاخه ها و زیر مجموعه های مختلفی دارد که حسابداری فروش هم از شاخه های این رشته محسوب می شود.

حسابداری فروش چیست ؟

از شاخه های حسابداری , حسابداری فروش است ؛ که ارتباط مستقیمی با فروش دارد به عبارتی فرآیند محاسبه عملیاتی به منظور فروش و برگشت از فروش کالاست در این شاخه از حسابداری اسناد فروش و برگشت از فروش طبقه بندی شده و تبدیل به سند حسابداری می شود و می توان گفت که مرتبط به اسناد و مدارک حوزه فروش است .

مهم ترین وظایف حسابداران فروش

از مهم ترین وظایف حسابداران فروش می توان به مواردی از جمله ؛ ثبت تمامی اسناد  فروش کالا و خدمات , تسلط کافی به از روش دائمی و ادواری به حسابداری بازرگانی , مسلط به حسابداری به روش تعهدی , ثبت نمودن فاکتور برگشت از فروش , ثبت نمودن فاکتور دستی در نرم افزار  , ثبت نمودن پیش فاکتور , تبدیل نمودن پیش فاکتور به فاکتور , انجام دادن فاکتورهای ضایعات و مواد فاسد شدنی , ارسال نمودن پرینت حساب مشتری به شکل دوره ای ,  اشاره نمود .

وظایف حسابداران فروش از لحاظ کنترل ها :

کنترل نمودن حسابهای مشتری و ارائه گزارش مورد نیاز

نگهداری اسناد فروش

نگهداری کردن حساب مشتری

گرفتن بگ آپ دوره ای از نرم افزار فروش

کنترل فاکتورهای امانی و ثبت فاکتورهای فروش در زمان مشخص شده و دیگر کنترل های محوله به حسابدار فروش

وظایف حسابداران فروش از لحاظ گزارشات

ارائه گزارش میزان فروش کالا

ارائه

گزارش سود ناخالص در دوره های مد نظر

ارائه گزارش تحلیلی از فروش مطابق با خواست مدیریت و دیگر گزارشات مد نظر مدیریت

واحدهای مرتبط با حسابدار فروش

واحدهایی که با حسابداری فروش در ارتباط است شامل مدیر مالی , مدیر فروش و بازاریابی , کارمند فروش , مسئول بازاریابی و فروش خارجی و مسئول کنترل انبار محصولات می باشد .

 پیش فاکتور فروش و کاربرد آن

پیش فاکتور سند حسابداری نیست اما در صورتی که در آن مبلغی رد و بدل شود سند حسابداری می باشد و اگر مشتری مبلغی را به عنوان پیش فاکتور پرداخت کرده باشد در اسناد حسابداری بایگانی می گردد این برگه هنگامی به کار می آید که مشتری کالایی را خرید نماید یا قصد خدمات را داشته اما نیاز به اطلاعات کامل کالا و خدمات به جزئیات قیمت را داراست .

سند فاکتور فروش چیست ؟

لز روی این سند می توان درآمد یک شرکت را برآورد نمود این برگه تنها در صورت دریافت مبلغ از خریدار اعتبار دارد در این برگه اطلاعاتی مانند تاریخ فروش , مبلغ کالا ع نام فروشنده وخریدار و… درج می شود .

سند فاکتور برگشت از فروش چیست ؟

سند فاکتور برگشت از فروش در قبال محصولی صادر می گردد که توسط مشتری برگشت داده شده است در این زمان برای محصول فروش رفته فاکتور برگشت فروش تنظیم می کنند  و ان را به امر مالی تحویل می دهند