ضرورت حسابداری تلفیقی چیست
ضرورت حسابداری تلفیقی چیست

ضرورت حسابداری تلفیقی چیست ، شرکت های بزرگ با هدف گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی خود و در راستای پاسخگویی به نیاز های مختلف فنی، مالی و علمی، می کوشند با خرید سهام شرکت های کوچک تر توانایی شان را بسط و توسعه دهند.

باگسترش گروه شرکت ها و پدید آمدن شرکت های سرمایه گذاری، مساله تلفیق صورت های مالی این واحد های اقتصادی مطرح گردید. مطابق استاندارد شماره 18 ایران تحت عنوان صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی، تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقی از سال 1380 الزامی گردیده است.

حسابداری تلفیقی چیست؟


امروزه اکثر سازمان های تجاری برای افزایش افزوده خود به تلفیق وترکیب سازمان های تجاری و ترکیب آن ها علاقه نشان داده اندو هدف از این سازمان ها هم افزایی یک ارزش در مجموعه، نسبت به مجموعه ارزش تشکیل دهنده است که غالبا سبب ترکیب سازمان ها با یک دیگر می شود. امروزه حسابداری تلفیقی یک انتخاب محبوب برای سازمان ها، نمایندگان فروش و شرکت های تجاری بزرگ محسوب می شود، چه آن ها می خواهند صدور صورت حساب خود را ساده کرده تا به راحتی قادر به جابه جایی حساب به صورت حساب ماهانه از یک فاکتور به فاکتور دیگر شوند.

چرا تلفیق ؟


از جمله دلایل مهم برای تلفیق سازمان های تجاری بزرگ عبارتند از :
_ هزینه های ثابت و فعالیت های تکراری حذف می شود.
_ فرایند تولید و ساخت محصولات با یک دیگر هماهنگ می شود.
_ سبب مدیریت بهتر و بهره وری بالا در سازمان می شود.
_ باعث کاهش خطرات در محیط تجاری و سبب امنیت تجارت می شود.
_ سرعت دستیابی به منابع مالی افزایش یافته و موجب به کار گیری وجود مازاد می شود.
_ موجب کاهش هزینه های مالی و در نتیجه افزایش اعتبارات می شود.
_ استفاده از امتیاز های قانونی و مالیات و غیره .

نتیجه گیری :


ضرورت حسابداری تلفیقی چیست ؟ ، شرکت های بزرگ با هدف گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی خود و در راستای پاسخگویی به نیاز های مختلف فنی، مالی و علمی، می کوشند با خرید سهام شرکت های کوچک تر توانایی شان را بسط وتوسعه دهند. امروزه اکثر سازمان های تجاری برای افزایش افزوده خود به تلفیق وترکیب سازمان های تجاری و ترکیب آن ها علاقه نشان داده اندو هدف از این سازمان ها هم افزایی یک ارزش در مجموعه، نسبت به مجموعه ارزش تشکیل دهنده است که غالبا سبب ترکیب سازمان ها با یک دیگر می شود.